Generalforsamling

Solbjergskolenselevforening indkalder til GENERALFORSAMLING!

Sted.: Mødelokalet i Solbjerghallen

Dato.: Torsdag d. 24.03.2022 Kl.19.00

Foreningen er vært ved en lille forfriskning samt kaffe.

Dagsorden.:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsen / formandens beretning.

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Foreningens fremtid.

6. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest d.17.03.22)

7. Valg af bestyrelse.

8. Valg af revisor og revisor suppleant

9. Nedsættelse af arbejdsudvalg / festudvalg

10.Evt.

Gerne forhåndstilmelding.

På e-mail.: nielsen.vagn@mail.dk

PS.: Der mangles 8 til 10 personer til hjælp ved afholdelse af en evt. fest (datoforslag) 17.09.2022

Venlig hilsen.

Vagn Nielsen

På vegne af Bestyrelsen

Del dette: