Referat generalforsamling 24.03.2022

Referat generalforsamling 24.03.2022

Tilstede : Tinne Fisker, Vagn Nielsen, Helle Top

Fraværende : Rebekka Højsgård


Valg af Dirigent.: Vagn Nielsen

Valg af Referant.: Tinne Fisker

Formandens beretning .: Festen er udsat 2 gange pga corona, vi forsøger igen den 17-9 2022.

Fremlæggelse af Regnskab. : Godkendt.

Foreningens Fremtid.: Nuværende bestyrelse ønsker ikke at fortsætte efter næste fest, går af ved efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Håber der er nye til at tage over.

Indkomne forslag.: Ingen forslag.

Valg af bestyrelse.: Alle genvalgt.

Valg af revisor.: Revisor Susanne Falkenberg, revisor supp Hanne Øvlisen.

Nedsættelse af festudvalg.: Bestyrelsen, samt Cecilie Beck Gylling, Susanne Falkenberg, Hanne Øvlisen, Claus Hartmann og Anette Rask Krogsøe.

Evt.: Småsnak og kaffe

Tak for god ro og orden

Tinne Fisker

Del dette: