Administrationsside – alle tilmeldte

[a base table=”tilmelding” columns=”klasseid!’width:150px;’, udgangsaar, klassenavn, navn, adresse, postnr, distrikt, land, mail, tlf, betalt, dato_opret” ORDER=”brugerid”]