Referat generalforsamling 24.03.2022

Referat generalforsamling 24.03.2022 Tilstede : Tinne Fisker, Vagn Nielsen, Helle Top Fraværende : Rebekka Højsgård Valg af Dirigent.: Vagn Nielsen Valg af Referant.: Tinne Fisker Formandens beretning .: Festen er udsat 2 gange pga corona, vi forsøger igen den 17-9 2022. Fremlæggelse af Regnskab. : Godkendt. Foreningens Fremtid.: Nuværende bestyrelse ønsker ikke at fortsætte efter Læs mere …

Generalforsamling

Solbjergskolenselevforening indkalder til GENERALFORSAMLING! Sted.: Mødelokalet i Solbjerghallen Dato.: Torsdag d. 24.03.2022 Kl.19.00 Foreningen er vært ved en lille forfriskning samt kaffe. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsen / formandens beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab 5. Foreningens fremtid. 6. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest d.17.03.22) 7. Valg af bestyrelse. Læs mere …

Lidt nyheder om festen

Tirsdag aften havde arbejdsgruppen møde forud for festen den 12. september. Vi afventer nu de seneste betalinger, men er meget tæt på fuldt hus. Husk du kan se listen over tilmeldte til festen her: Oversigt over tilmeldte Inden festen vil der være rundvisning på Solbjergskolen. Det bliver Kai Pedersen og skoleinspektør Jens Christensen, som vil Læs mere …

Se hvem der er tilmeldt til festen

Nu kan du se hvem der har tilmeldt sig til elevfesten i september. Listen viser alle betalte tilmeldinger, så har du allerede tilmeldt dig, men endnu ikke betalt, så skynd dig at få betalt, så du kommer på listen. Informationer om betaling finder du i den mail, du fik ved tilmelding. Har du ikke modtaget Læs mere …

Tak for en god fest i 2010

Vi siger tak for at I bidrog til en god fest, da der var gammel elevfest lørdag den 11. september 2010. Vi er gået i gang med at tænke på den næste fest om 5 år, hvor skolen har 50 års jubilæum! Ønsker du at være med til at arrangere festen, eller har du gode Læs mere …