Generalforsamling

SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN!

Der er brug for nye kræfter i bestyrelsen og festudvalget, hvis vi skal have et brag af en fest i 2025!
 
Solbjergskolens elevforening indkalder til GENERALFORSAMLING
Tid​: Tirsdag d. 26.september, 2023 kl. 19-21
Sted: Biologilokalet på Solbjergskolen, Solbjerg
 
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens -/ Formandens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab; – bilag!
5) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen)
6) Valg til bestyrelsen (Tinne, Helle og Vagn er på valg og genopstiller ikke)
7) Valg af revisor og revisor-suppleant
8 )Arrangements-udvalg for Skolefesten i 2025; (nedsættes blandt de tilstedeværende eller/og ved forhånds-tilkendegivelse herom)
9) Evt.
 
Bedste hilsner fra
Tinne, Helle, Vagn, Cecilie, Hanne, Sanne
 
OBS!!
Inden den ny-valgte bestyrelse skilles konstituerer de sig med bl.a. Formand, næstformand og Kasserer.
 
Følg evt. med på Facebook “Klik her”